Ranking de los personajes famosos {name}

Kazuhisa Ishii Kazuhisa Ishii

ANNIVERSAIRE: Setiembre 9, 1973
LIEU DE NAISSANCE: Japón
SIGNE DE NAISSANCE: Virgo

Kazuo Matsui Kazuo Matsui

ANNIVERSAIRE: Octubre 23, 1975
LIEU DE NAISSANCE: Japón
SIGNE DE NAISSANCE: Escorpión

Kazuki Takahashi Kazuki Takahashi

ANNIVERSAIRE: Octubre 4, 1961
LIEU DE NAISSANCE: Japón
SIGNE DE NAISSANCE: Libra

Kazuo Hirai Kazuo Hirai

ANNIVERSAIRE: Diciembre 22, 1960
LIEU DE NAISSANCE: Japón
SIGNE DE NAISSANCE: Capricornio

Masakazu Yoshizawa Masakazu Yoshizawa

ANNIVERSAIRE: Setiembre 10, 1950
LIEU DE NAISSANCE: Japón
SIGNE DE NAISSANCE: Virgo

Kazushi Sakuraba Kazushi Sakuraba

ANNIVERSAIRE: Julio 14, 1969
LIEU DE NAISSANCE: Japón
SIGNE DE NAISSANCE: Cáncer

Tomokazu Miura Tomokazu Miura

ANNIVERSAIRE: Enero 28, 1952
LIEU DE NAISSANCE: Japón
SIGNE DE NAISSANCE: Acuario

Kazunari Ninomiya Kazunari Ninomiya

ANNIVERSAIRE: Junio 17, 1983
LIEU DE NAISSANCE: Japón
SIGNE DE NAISSANCE: Géminis

Kazuya Kamenashi Kazuya Kamenashi

ANNIVERSAIRE: Febrero 23, 1986
LIEU DE NAISSANCE: Japón
SIGNE DE NAISSANCE: Piscis

Kazu Makino Kazu Makino

ANNIVERSAIRE: Diciembre 31, 1969
LIEU DE NAISSANCE: Japón
SIGNE DE NAISSANCE: Capricornio

Kazuyoshi Miura Kazuyoshi Miura

ANNIVERSAIRE: Febrero 26, 1967
LIEU DE NAISSANCE: Japón
SIGNE DE NAISSANCE: Piscis

Kazumi Evans Kazumi Evans

ANNIVERSAIRE: Setiembre 14, 1990
LIEU DE NAISSANCE: Canadá
SIGNE DE NAISSANCE: Virgo

Kazuchika Okada Kazuchika Okada

ANNIVERSAIRE: De noviembre 8, 1987
LIEU DE NAISSANCE: Japón
SIGNE DE NAISSANCE: Escorpión

Kazuo Yamazaki Kazuo Yamazaki

ANNIVERSAIRE: Agosto 15, 1962
LIEU DE NAISSANCE: Japón
SIGNE DE NAISSANCE: León

Kazuyoshi Ishii Kazuyoshi Ishii

ANNIVERSAIRE: Junio 10, 1953
LIEU DE NAISSANCE: Japón
SIGNE DE NAISSANCE: Géminis