Locutor de radio

Tino Cochino Tino Cochino

ANNIVERSAIRE: Febrero 17, 1987
LIEU DE NAISSANCE: Texas
SIGNE DE NAISSANCE: Acuario

Thom Hartmann Thom Hartmann

ANNIVERSAIRE: Mayo 7, 1951
LIEU DE NAISSANCE: Michigan
SIGNE DE NAISSANCE: Tauro

Ted Robbins Ted Robbins

ANNIVERSAIRE: Agosto 11, 1955
LIEU DE NAISSANCE: Inglaterra
SIGNE DE NAISSANCE: León

Terry Gross Terry Gross

ANNIVERSAIRE: Febrero 14, 1951
LIEU DE NAISSANCE: Nueva York
SIGNE DE NAISSANCE: Acuario

Terry Wogan Terry Wogan

ANNIVERSAIRE: Agosto 3, 1938
LIEU DE NAISSANCE: Irlanda
SIGNE DE NAISSANCE: León

Tammy Bruce Tammy Bruce

ANNIVERSAIRE: Agosto 20, 1962
LIEU DE NAISSANCE: California
SIGNE DE NAISSANCE: León

Tavis Smiley Tavis Smiley

ANNIVERSAIRE: Setiembre 13, 1.964
LIEU DE NAISSANCE: Misisipí
SIGNE DE NAISSANCE: Virgo

Stuart McLean Stuart McLean

ANNIVERSAIRE: Abril 19, 1948
LIEU DE NAISSANCE: Canadá
SIGNE DE NAISSANCE: Aries

Steve Lamacq Steve Lamacq

ANNIVERSAIRE: Octubre 16, 1965
LIEU DE NAISSANCE: Inglaterra
SIGNE DE NAISSANCE: Libra

Stephen Nolan Stephen Nolan

ANNIVERSAIRE: Agosto 20, 1973
LIEU DE NAISSANCE: Irlanda del Norte
SIGNE DE NAISSANCE: León

Stephen A. Smith Stephen A. Smith

ANNIVERSAIRE: Octubre 14, 1967
LIEU DE NAISSANCE: Nueva York
SIGNE DE NAISSANCE: Libra

Herrado Santiago Herrado Santiago

ANNIVERSAIRE: Abril 13, 1987
LIEU DE NAISSANCE: Maryland
SIGNE DE NAISSANCE: Aries

Simon Barnett Simon Barnett

ANNIVERSAIRE: Marcha 23, 1967
LIEU DE NAISSANCE: Nueva Zelanda
SIGNE DE NAISSANCE: Aries

Simon Bates Simon Bates

ANNIVERSAIRE: Diciembre 17, 1946
LIEU DE NAISSANCE: Inglaterra
SIGNE DE NAISSANCE: Sagitario

Shannon Grigsby Shannon Grigsby

ANNIVERSAIRE: Diciembre 21, 1 982
LIEU DE NAISSANCE: Kentucky
SIGNE DE NAISSANCE: Sagitario

Sean Hannity Sean Hannity

ANNIVERSAIRE: Diciembre 30, 1961
LIEU DE NAISSANCE: Nueva York
SIGNE DE NAISSANCE: Capricornio

De Scott Mills De Scott Mills

ANNIVERSAIRE: Marcha 28, 1,974
LIEU DE NAISSANCE: Inglaterra
SIGNE DE NAISSANCE: Aries

Sara Cox Sara Cox

ANNIVERSAIRE: Diciembre 13, 1,974
LIEU DE NAISSANCE: Inglaterra
SIGNE DE NAISSANCE: Sagitario