{birth_sign} - lugar de nacimiento de personajes famosos

Minoru Yamasaki Minoru Yamasaki

ANNIVERSAIRE: Diciembre 1, 1912
LIEU DE NAISSANCE: Washington
SIGNE DE NAISSANCE: Sagitario

Steven Holl Steven Holl

ANNIVERSAIRE: Diciembre 9, 1,947
LIEU DE NAISSANCE: Washington
SIGNE DE NAISSANCE: Sagitario

Welton Becket Welton Becket

ANNIVERSAIRE: Agosto 8, 1902
LIEU DE NAISSANCE: Washington
SIGNE DE NAISSANCE: León

Richard Gordon Richard Gordon

ANNIVERSAIRE: Octubre 5, 1929
LIEU DE NAISSANCE: Washington
SIGNE DE NAISSANCE: Libra

Stephen Oswald Stephen Oswald

ANNIVERSAIRE: Junio 30, 1951
LIEU DE NAISSANCE: Washington
SIGNE DE NAISSANCE: Cáncer

Bonnie Dunbar Bonnie Dunbar

ANNIVERSAIRE: Marcha 3, 1949
LIEU DE NAISSANCE: Washington
SIGNE DE NAISSANCE: Piscis

Francis Scobee Francis Scobee

ANNIVERSAIRE: Mayo 19, 1939
LIEU DE NAISSANCE: Washington
SIGNE DE NAISSANCE: Tauro

Leo Taylor Leo Taylor

ANNIVERSAIRE: Mayo 13, 1901
LIEU DE NAISSANCE: Washington
SIGNE DE NAISSANCE: Tauro

Lyle Overbay Lyle Overbay

ANNIVERSAIRE: Enero 28, 1977
LIEU DE NAISSANCE: Washington
SIGNE DE NAISSANCE: Acuario

Mark Hendrickson Mark Hendrickson

ANNIVERSAIRE: Junio 23, 1,974
LIEU DE NAISSANCE: Washington
SIGNE DE NAISSANCE: Cáncer

Matt Haya Matt Haya

ANNIVERSAIRE: Agosto 20, 1985
LIEU DE NAISSANCE: Washington
SIGNE DE NAISSANCE: León

Matt Tuiasosopo Matt Tuiasosopo

ANNIVERSAIRE: Mayo 10, 1986
LIEU DE NAISSANCE: Washington
SIGNE DE NAISSANCE: Tauro

Michael Brantley Michael Brantley

ANNIVERSAIRE: Mayo 15, 1987
LIEU DE NAISSANCE: Washington
SIGNE DE NAISSANCE: Tauro

Randy Myers Randy Myers

ANNIVERSAIRE: Setiembre 19, 1962
LIEU DE NAISSANCE: Washington
SIGNE DE NAISSANCE: Virgo

Ron Cey Ron Cey

ANNIVERSAIRE: Febrero 15, 1948
LIEU DE NAISSANCE: Washington
SIGNE DE NAISSANCE: Acuario

Ron Santo Ron Santo

ANNIVERSAIRE: Febrero 25, 1940
LIEU DE NAISSANCE: Washington
SIGNE DE NAISSANCE: Piscis

Ryan Doumit Ryan Doumit

ANNIVERSAIRE: Abril 3, 1,981
LIEU DE NAISSANCE: Washington
SIGNE DE NAISSANCE: Aries

Ryne Sandberg Ryne Sandberg

ANNIVERSAIRE: Setiembre 18, 1959
LIEU DE NAISSANCE: Washington
SIGNE DE NAISSANCE: Virgo